Empresa

Els processos industrials en la construcció han situat la prefabricació en Formigó Arquitectònic, UHPC (Ultra-High Performance Concret) com un dels pilars indispensables en la simplificació dels treballs d'execució tant en obra nova com en rehabilitació.

La realització pròpia d'originals i motlles a partir d'una idea constructiva ha portat a NOVACOM a oferir un servei complet i garantit en els projectes que li presenten, tenint com a objectiu prioritari la productivitat necessària per presentar uns costos en el producte final que millorin propostes alternatives.

NOVACOM, recollint tota l'experiència de més de 60 anys de Casellas Xirgu, ha aconseguit que els seus prefabricats en Formigó Arquitectònic proporcionin una garantia de qualitat important i inigualable davant la construcció tradicional.