Producció

Novacom dins de la seva política de creació de PRODUCTES EXCLUSIUS per a cada client, els ofereix la seva experiència i assessorament per aconseguir a partir d'una proposta inicial, els millors resultats en prefabricació a les seves inquietuds creatives.

Creem elements personalitzats amb la finalitat de fabricar productes finals tan productius i competitius com els productes estàndards.

Sol·liciti’ns una valoració d'aquells productes que en l'Arquitectura i la Construcció representen una clara i important millora en la valoració final de cada obra.

Produccio-1.jpg
d3f38-Imagen5.jpg
eee47-Imagen4.jpg
7a16d-Imagen1.jpg
01d55-Imagen6.jpg
d8d0a-Imagen2.jpg

 

UHPC (Formigó d’Altes Prestacions)

El Formigó UHPC (Ultra High Performance Concrete) fabricat per Novacom és un Formigó innovador confeccionat en Prefabricació per donar resposta a les exigències més severes a nivell de disseny per a peces Esveltes o molt Esveltes enfront de les sol·licitacions axials.

El coneixement empíric d'aquest material ha dotat a Novacom d'una experiència prou vàlida com per poder estudiar, valorar i executar qualsevol proposta de prefabricació d'elements arquitectònics esvelts o de màximes exigències d'ús.

El mètode específic en producció de Novacom amb dosificacions molt concretes, addiccions, fibres concretes, additius, distribucions granulomètriques i curats controlats donen com a resultat un Formigó d'altes prestacions i d'altíssima durabilitat.

La gran resistència a la compressió i la seva elevada ductilitat donen com a resultat un material molt interessant per a l'execució en el disseny d'elements prefabricats de il·limitades formes.

Per als projectes més exigents, Novacom disposa de tots els mecanismes i processos necessaris per realitzar tots els Anàlisi numèrics de modelització i els posteriors Assaigs Experimentals requerits per a l'emissió d'un informe estructural del sistema. Tots aquests treballs els realitzen empreses col·laboradores molt competents i amb molta experiència en aquest sector i sempre amb la supervisió del Departament de Construcció de la Universitat de Girona.

 

CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS DEL UHPC_Novacom

Resistència a  Compressió a 28 d. 100/150 MPa
Resistència a Tracció directa a 28 d. 6/8 Mpa
Resistència a Flexió a 28 d. 15/30 Mpa
Absorció d’aigua per immersió a 24 h. 6%

e38e5-MARSEILLE--2-.jpg
d8e94-MARSEILLE--1-.jpg
0df64-IMG_9813.jpg
a413d-IMG_9816.jpg
ed519-IMG_9825.jpg
02f23-IMG_7059.jpg

 

HA (Formigó arquitectònic)

Els processos industrials en la construcció ha situat la prefabricació en Formigó Arquitectònic com a un dels pilars indispensables en la simplificació dels treballs d’execució. 

La important disminució de treballs en obra, la seguretat dels costos, el mínim risc d'imprevistos, la reducció i seguretat en els terminis d'execució, la simplificació dels treballs que eviten la generació de runes i l'eliminació d'elements provisionals o d'estructures auxiliars, són algunes de les importants avantatges que la prefabricació proporciona per aconseguir un major rendiment econòmic.

Els recursos humans i tècnics adquirits gràcies a la gran experiència amb què compten a Novacom, han aconseguit que els seus prefabricats en Formigó Arquitectònic proporcionin una garantia de qualitat important i inigualable en la construcció tradicional.

La realització pròpia d'originals i motlles a partir d'una idea constructiva ha portat a Novacom a oferir un servei complet i garantit en els projectes que li presenten, tenint com a objectiu primordial la productivitat necessària per presentar uns costos en el producte final que millorin propostes alternatives .

Més d'un segle fent realitat la creativitat en l'Arquitectura ha obligat a Novacom a evolucionar constantment per donar respostes a materials, formes i textures i així aconseguir en qualsevol projecte el valor afegit que representa desenvolupar una Arquitectura Singular.

35591-IMGP5057.jpg
27a6b-IMGP1184.jpg
426f5-VILANOVA.jpg
e738b-81acc36b0aed6b181f91804bdc79836a.jpg
2713e-EST--2-.jpg
produccio-escalons.jpg