Elements arquitectònics

Els elements arquitectònics auxiliars i decoratius aconsegueixen en molts casos personalitzar la construcció estàndard, tant en obra nova com en rehabilitació. Aquests elements poden fabricar-se en formigó o UHPC.

Ampits, gelosies, cornises, coronaments, jardineres, llindes, brancals, passamans, llepis, graons, capitells, rematades, xemeneies, columnes…

Novacom és proveïdor oficial de la Junta Constructora del Temple de la Sagrada Família de Barcelona.