Panells de tancament

Els panells de tancament amb textures clàssiques, mimètiques o personalitzades són productes avui dia molt utilitzats per crear estètiques adaptades a l'entorn.

La senzillesa que la col·locació en obra seca d'aquests panells amb sistemes de suports i ancoratges normalitzats, permeten treballar dissenys i mesures sense necessitat d'estudis previs a l'aixecament d'estructures. Els sistemes de col·locació i ubicació dels panells posats per frontal de forjat, aporten un major espai útil i habitable.

La incorporació posterior de materials d'aïllament, com l'escuma de poliuretà projectada i l'execució d'un trasdosat interior mínim completen un sistema constructiu que compleix amb totes les exigències funcionals.

La solidesa estructural que proporciona l'armat en els panells i el segellat i el rejuntat posterior entre plaques aporten unes garanties i seguretats addicionals que eviten esquerdes i enfonsaments tan inevitables en els acabats d'altres sistemes de tancaments tradicionals.